Senest nyt Danmarks Sportsfiskerforbund

2017-01-23 12:03:26
Plads til 150 ved Havørredens Dag

Chris Halling kommer med et oplæg om nattefiskeri efter havørreder - ”Det er helt sort” - ved Havørredens Dag. Havørreden har fået sin egen dag på Fyn.

Vandpleje Fyn, Fyns Laksefisk og Havørred Fyn er igen gået sammen om en aften i havørredens tegn. Det bliver den 8. februar hos Fyns Laksefisk i Odense.

læs mere

http://www.sportsfiskeren.dk/plads-til-150-ved-havoerredens-dag
2017-01-23 10:49:40
Sæsonåbning ved Hoptrup Å og Slivsø

 

  Sønderjysk Sportsfiskerforening indførte for nogle år den regel, at premieren i Hoptrup Å skal lægges en søndag, hvor fleste mulige af medlemmerne har mulighed for at deltage. En god og sympatisk regel, som andre foreninger måske også kunne tage op?

læs mere

http://www.sportsfiskeren.dk/saesonaabning-ved-hoptrup-aa-og-slivsoe
2017-01-22 19:43:07
  Generalforsamling i Varde

  Varde Sportsfiskerforening (VSFF) indkalder til den årlige generalforsamling tirsdag d. 21. februar kl. 19.00.

Det foregår som vanligt i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55 i Varde.

Husk at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Benyg gerne mailadressen formand@vsff.dk.

læs mere

http://www.sportsfiskeren.dk/generalforsamling-i-varde-0
2017-01-22 12:52:00
Projekt Veggerslev Å

Gerhard Brandt Jørgensen fra vandplejeudvalget i Sportsfiskerforeningen for Grenaa og Omegn har sendt nedenstående til Sportsfiskeren.dk.

læs mere

http://www.sportsfiskeren.dk/projekt-veggerslev-aa
2017-01-21 22:18:47
Egå Engsø har ødelagt havørredbestanden i Egåen

Otte år efter at vådområdet Egå Engsø blev anlagt, er den naturlige havørredbestand i Egå næsten væk. Vådområder kan dog godt anlægges sådan, at de er til gavn for fiskebestandene.

Egå Engsø ligger ca. 4 km fra Aarhus Bugt og blev i 2006 etableret som et vådområde til rensning af kvælstof under Vandmiljøplan II.

læs mere

http://www.sportsfiskeren.dk/egaa-engsoe-har-oedelagt-havoerredbestanden-i-egaaen
2017-01-21 21:17:40
Kolindsundpremieren 2017

Lars Pedersen, formand for Sportsfiskerforeningen for Grenaa og Omegn fotæller til Sportsfiskeren.dk.

Så er premieren overstået. Den 16. januar er der indtil nu indrapporteret knap 15 fisk. Én fin grønlænder på 48cm. Én regnbueørred, ellers kun nedfaldsfisk og en undermålsgrønlænder.


læs mere

http://www.sportsfiskeren.dk/kolindsundpremieren-2017
2017-01-20 8:56:50
Glo-premiere og fiske-premiere

Der var kun 5 parkerede biler at se langs den nedre del af Trend Å, da jeg i mandags kørte til glo-premiere sidst på formiddagen. Højtryksvejr med hård nattefrost som optakt til en solrig dag afholdt mange fra at tage en fridag og det var stort set kun pensionister, som troppede op i klubhuset midt på dagen til en hyggesnak og en tallerkenfuld  af Leon Madsens varme suppe med boller.
 

læs mere

http://www.sportsfiskeren.dk/glo-premiere-og-fiske-premiere
2017-01-19 13:24:26
Kompensationsopdræt sikrer ikke bæredygtig vækst

I dag førstebehandler Folketinget et nyt lovforslag (L111), der gør det muligt at finde plads til nye havbrug, hvis der laves kompenserende tiltag, der mindsker miljøpåvirkningen. Det kan f.eks. være muslinge- eller tanganlæg.

læs mere

http://www.sportsfiskeren.dk/kompensationsopdraet-sikrer-ikke-baeredygtig-vaekst
2017-01-18 11:45:53
Store aborrer spiser skaller i Ryå

Christian Romanius Jakobsen med en af de store og stribet aborre fra Ryå i NordjyllandEt hold på 4 mand tog den 8. januar hul på årets første fisketur i 2017. De startede dagen med at fange skaller med et kastenet. Skallerne stod tæt for kun et kast og nettet var fyldt.

læs mere

http://www.sportsfiskeren.dk/store-aborrer-spiser-skaller-i-ryaa
2017-01-18 11:36:46
Fisk på sidste og første plads

Gorm blev belønnet for en ihærdig indsats på to kolde vinterdageSidste weekend bød på koldt vintervejr, men det afholdt ikke Gorm Andersen fra at tilbringe både lørdag og søndag ude ved de nordsjællandske kyster.


Lørdag var han sammen med et par kammerater rundt på flere pladser, uden der skete noget.

læs mere

http://www.sportsfiskeren.dk/fisk-paa-sidste-og-foerste-plads