Senest nyt fra Fisketips

2017-06-26 1:18:45
I (34) Støt ikke dambrugeneDansk Dambrugs industri, vejrer i disse år guld. Med den nuværende regering med Esben Lunde Larsen på taburetten for landbruget (inklusive dambrugerne) i miljø og fødevareministeriet, er der lagt op til mulighed for at flere årtiers miljøarbejde, kan rulles tilbage til der var engang og vores fælles hav kan blive voldtaget groft, uden hensyntagen til noget som helst. Dansk dambrug vil meget gerne have lov til at etablere havbrug i de indre Danske farvande, fordi det er langt mere rentabelt at opfede fisk i saltvand, hvor man ikke behøves at tænke så meget på forurening med foder, afføring fra fiskene og medicin + naturligvis de tungmetaller der bruges som algebekæmpelsesmidler på burene, som hvis man havde et landbaseret anlæg. Hvis man skal have nyetablerede landbaserede anlæg, skal de i henhold til gældende lov, være recirkulerede, hvilket koster mange penge og disse anlæg skal være enorme for at kunne opfede de enorme mængder af ørreder der skal til for at lave den eftertragtede Japanske specialitet Suijiko. Og får man lov, ja så er vejen banet for at øge produktionen betragteligt fra de i dag ca. 12.000 tons slagtet vægt = 3,5-4 millioner ørreder, der opdrættes til rogn produktion alene. Der til kommer De godt 31.000 tons der produceres til export foreller som vejer 300-500 gr minus de ca. 3000 ton som produceres til udsætning i havbrug. Så 28000 tons. Der ud over, er der en produktion der går til underholdningsindustrien. Det er ikke umiddelbart til at finde tal der kan klarlægge omfanget, men et simpelt regnestykke kan da give en nogenlunde ide. Ret beset kan man jo tage antallet af put and take søer i DK og tildele hver sø en mængde fisk på 50 kg om ugen X 52 uger om året. Så rammer man nok nogenlunde det rigtige tal + - nogle tons Så ca. 160 søer = 416 ton hvilket nok er i underkanten når man læser om ugentlige udsætninger hos de mest reklame larmende sø ejere, på op mod et tons, bare lige for at komme i gang. Når man sammenholder det med at et enkelt dambrug der kun producerer put and take ørreder laver 100 tons om året, er 416 tons nok i underkanten, men for ikke at blive beskyldt for at overdrive, ja så holder jeg mig til dette forsigtige estimat. Så sådan lidt i runde tal, 40500 tons ørreder og laks, produceres der altså hvert år og man vil meget gerne ØGE denne produktion så man når op i nærheden af 60000 tons. Altså ca 20000 tons mere end i dag og det er i havet denne forøgelse så skal have lov til at svine. Det er ganske uacceptabelt. Der er ikke tale om at man skal skaffe protein til verdens sultne, men alene luksusprodukter til dem der har råd og som sørger for, at verdens fattige forbliver fattige, alt imens de fjerner livsgrundlaget i havet for de fattige, når jagten på egnede foderfisk sætter ind. Der skal bruges 3 kilo fisk for at fremstille 1 kg opdrættet fisk. Der ud over anvender man forskellige animalske biprodukter (slagteaffald) til foderfremstillingen og store mængder Soya skrå der kommer fra Sydamerika, hvor der dagligt fældes kæmpe regnskovsområder for at gøre plads til disse soya marker. Det er grotesk at verdens rige på denne måde kan blive ved med at køre de fattige i sænk og derved skabe en ubalance der kun kan føre til en ting, nemlig omfattende sultkatastrofer, epidemier, pandemier og til sidst måske menneskehedens endeligt, bare fordi vi er så blåøjede og fokuserede på egen fornøjelse og værdier, at vi ikke kan se den deroute vi bevæger os ud af. Og er det så dambrugernes skyld? Ja og nej. De lever af at blandt andet DU gør brug af deres produkter i en eller anden form. At DU støtter dem ved at købe deres produkter. At DU ikke tager afstand fra denne voldtægt på naturen og at DU ikke vil se sandheden som den er, fordi løgnen er mere bekvem. Kan DU så gøre en forskel? Ja. Lad være med at støtte dambrugsindustrien på nogen som helst måde. Det kan godt være at din indsats ikke har den store betydning, men lader DU den opdrættede laks ligge i supermarkedet og undlader DU en tur i put søen, bare fordi det er nemt, ja så er der en grund mindre til at opdrætte fisk og hvert kilo mindre, er 3 kilo vild fisk der så indgår i det naturlige kredsløb og måske 1 kvadratmeter regnskov der ikke ryddes, fordi der skal bruges en lille smule mindre soya. Træf et valg, jeg har truffet mit. http://www.fisketips.dk/Default.asp?Obj=spsm&funk=vis&spid=630052
2017-06-26 1:11:38
I (6) Weekendtur hvor?Hej fisketipsere Jeg har nogen bekendte fra Tyskland, som vil tage en weekend tur til de danske kyster for at fiske, da mulighederne er begrænsede i det tyske. De kommer i starten af juli og vil fiske fra havn/mole da de ingen waders har. Nogen der har bud på hvor de bør bosætte sig og fiske? Hvad skal de fiske efter? http://www.fisketips.dk/Default.asp?Obj=spsm&funk=vis&spid=630157
2017-06-26 1:03:30
I (21) At smile.....Saja..... Jeg har lagt mærke til at du næsten altid slutter af med "smiler". Er det fordi du vil markere at du er en meget venlig mand, eller??? Ikke fordi jeg synes der er noget forkert i det, men det undrer mig bare at du altid kan virke så positiv. Visse andre personer her på tipset, kunne lære noget af dig, jeg selv incl. "smiler" Venlig hilsen Verner http://www.fisketips.dk/Default.asp?Obj=spsm&funk=vis&spid=630110
2017-06-26 1:01:33
I (5) TeleskobstangJeg kunne tænke mig at prøve en teleskobstang til fiskeri fra mole efter henholdsvis makrel og fladfisk.Nogle forslag? http://www.fisketips.dk/Default.asp?Obj=spsm&funk=vis&spid=630149
2017-06-25 23:20:05
I (3) makrelSkal forbi Fredericia/Middelfart i dag ! Er der nogle der ved om der er makreller der ?? http://www.fisketips.dk/Default.asp?Obj=spsm&funk=vis&spid=630138
2017-06-25 22:08:27
N Fiskere og forskere i fælles front mod aggressiv øLæs mere på fisketips.dk http://www.fisketips.dk/Default.asp?Obj=nyhed&funk=vis&NID=11798
2017-06-25 22:07:36
N Nyt vådområde skal spare jysk sø for 560 kilo fosfLæs mere på fisketips.dk http://www.fisketips.dk/Default.asp?Obj=nyhed&funk=vis&NID=11797
2017-06-25 22:06:13
N Livet pibler frem i algesuppen: Babyboom i VordingLæs mere på fisketips.dk http://www.fisketips.dk/Default.asp?Obj=nyhed&funk=vis&NID=11796
2017-06-25 22:05:33
N Rod i fjorden er faktisk kunstLæs mere på fisketips.dk http://www.fisketips.dk/Default.asp?Obj=nyhed&funk=vis&NID=11795
2017-06-25 21:03:13
I Nyt: Guideline LPXE Microwave Spin Guideline LPXE Microwave Spin 10" 10-30gr Er der nogle der kender denne stang, og i så fald hvordan vil i bedst beskrive den?. http://www.fisketips.dk/Default.asp?Obj=spsm&funk=vis&spid=630155
2017-06-25 13:43:21
I (8) makreller hej er der makreller i Roskilde fjor og hvor http://www.fisketips.dk/Default.asp?Obj=spsm&funk=vis&spid=630124
2017-06-25 12:20:11
I (19) Regler for mindre både? Jeg læste en artikel sidste år hvor der stod noget med at småbåde ikke måtte sejle mere end 3km fra kysten. Men jeg kan ikke finde nogen regler nogen steder! Har i hørt om lignende regler for hvor langt ud man må sejle i småbåde? Her tænker jeg både på gummibåde, joller og sådan. http://www.fisketips.dk/Default.asp?Obj=spsm&funk=vis&spid=629933