Min fangstoversigt
En samlet oversigt over mine fangster fra 1971 og frem, men desværre er mine fangstdata for årene 1983-96 gået tabt.
Nederst en grafik over mine hornfiskefangster fra 1996.
11.10.2018

Sjællands Odde
Min første store havørred fanget ud for feriekolonien en tidlig morgen i dagens gry. En dejlig fisk på 2,2 kg.
19.09.2009

 

Roskilde Fjord
En flot havørred på 1,9 kg fanget på Koøen.
26.05.2007

 

        

Sjællands Odde
Min største havørred fanget ud for feriekolonien tidligt på morgenen.
En flot dyb fisk på 3,4 kg.
07.05.2018

 

Robinsson River på Grønland
En flot Fjeldørred på 3,1 kg fra turen 2009.
29.08.2009

 

Robinsson River på Grønland
Den største Fjeldørred fra turen 2007 var på 2,9 kg.
26.09.2007