Danmarks første strategi for lystfiskeri
Fiskeriminister Eva Kjer Hansen lancerer den første strategi for lystfiskeri i Danmark nogensinde. Strategien skal gøre fiskeriet mere tilgængeligt for flere, og samtidig tiltrække endnu flere lystfiskerturister til Danmark. Der er afsat 32 millioner til indsatsen.
26.10.2018


Lystfiskerstrategien - på godt og ondt
Gordon P. Henriksen var med i arbejdsgruppen omkring lystfiskerstrategien og kommer her med sin holding til det færdige resultat. Læs indlægget.

28.10.2018


Torskekvoten for Øresund
Danmarks Sportsfiskerforbunds bud på en fremtidig lystfiskerkvote for torsk, er 8 fisk om dagen per lystfisker året rundt i den danske del af Østersøen. Det argumenterer Forbundet for i en henvendelse til Fiskeriministeriet. Læs mere.
12.10.2018
 


Brakvandsgedder i Danmark
I de senere år har der været stigende fokus på de danske bestande af brakvandsgedder, blandt andet fordi lystfiskeri efter brakvandsgedder bliver stadig mere populært. Lokale lystfiskere har drevet dette fiskeri i mange år, men i dag tiltrækker fiskeriet også lystfiskere langvejs fra. Den stigende interesse har blandt andet medført, at der i marts 2015 blev vedtaget nye regler for fiskeri efter gedder i fire områder: Præstø Fjord og Jungshoved Nor på Sydøstsjælland samt Stege Nor og Fanefjord på Møn. Her er der sat begrænsninger på fiskeri med garn og alle gedder, der bliver fanget skal genudsættes uanset hvordan de er fanget. Reglerne gælder i en 5-årig periode. Når perioden slutter i 2020, skal det vurderes om reglerne skal forlænges.
20.03.2018